Monthly Archives: Březen 2020

Vlasta (časopis) – začátek 1947

O založení VLASTY pravdivě 

„Časopis Vlasta založila v lednu roku 1947 dr. Milada Horáková.“  „Úloha šéfredaktorky paní Miladě seděla.“ „Milada Horáková iniciovala vznik nového týdeníku … Narodila se Vlasta!“ „Časopis Vlasta založila Milada Horáková se svými přítelkyněmi.“

Tyto věty a další pestré verze se opakují, kdykoliv čteme o Miladě Horákové a jejich zásluhách o založení časopisu Vlasta. Nutno konečně zvolat omšelé „všechno bylo jinak!“

Pisatelky a pisatelé shora uvedených citací většinou přidávají, snad na důkaz novinářských schopností a vynalézavosti Milady Horákové, že Vlasta v prvním čísle vyhlásila soutěž „Hledáme Vlastu, dítě časopisu.“ Soutěž však poprvé neoznámila Vlasta, nýbrž Rudé právo, a to již  28. prosince 1946, kdy Vlasta ještě neexistovala. V prvním týdnu ledna 1947 dosavadní Rada žen, týdeník Rady československých žen (1945-1946), se již v trafikách neobjevila. Zato 7. ledna 1947 Rudé právo opět připomnělo, že za dva dny vyjde Vlasta se slosovací soutěží o novorozenou holčičku jménem Vlasta. Ozvat se měly všechny matky, jimž se 1. ledna 1947 narodila holčička se jménem Vlasta. Nikoliv poslední vydání Rady žen, nikoliv první číslo Vlasty, nýbrž Rudé právo celou soutěž, dokonce se čtrnáctidenním předstihem, vyhlásilo!