Monthly Archives: Listopad 2020

Dvě Milady Králové a jeden Mariánský sloup

Dvě Milady a jedna Marie

Při obnovení Mariánského sloupu v srpnu 2020 se opět přetřásalo, zda se Milada Horáková, rozená Králová, dívala na kazisvětské dílo na Staroměstském náměstí  3. listopadu 1918. Napomáhala zboření barokní památky, nebo se šla na padlou Pannu Marii  jen podívat? Fotografie, která údajně dosvědčuje, že tam Milada skutečně stála, může být pravdivá, a pokud ano, pak je na ni jiná slečna Králová, než si myslíme.

Nahlédněme do digitální evidence pražského obyvatelstva v Národním archivu. Zjistíme, že na Královských Vinohradech žila další žena téhož jména. Měla dokonce velmi blízko k veličinám památného 28. října 1918.